سمینار آموزشی نقش پروبیوتیک ها در تغذیه و سلامت طیور

مهرماه 98

image

  • سمینار آموزشی نقش پروبیوتیک ها در تغذیه و سلامت طیور در مرکز آموزش علمی- کاربردی شرکت پیگیر برگزار شد.
  • در این سمینار آقای دکتر مازیار محیطی ، دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان مطالبی مفیدی در ارتباط با عملکرد پروبیوتیک ها بر سیستم ایمنی پرندگان ، کنترل و پیشگیری کوکسیدیوز ، کیفیت بستر و کاهش گاز آمونیاک سالن ارایه دادند .
  • در پایان آمار تحلیلی از فارم های گوشتی که پروبیوتیک بایوگیل را مصرف کرده بودند به همراه تحلیل اقتصادی آن ارایه شد.