image

سمینار بیماری های متابولیسمی و تاثیر مواد معدنی بر آن

دی ماه 98

  • سمینار آموزشی بیماری های متابولیسمی و تاثیر مواد معدنی بر آن با تدریس دکتر حسن زاده سیدی و مهندس آذریان (نمایندگان علمی شرکت لابراتورهای سیانس) جهت آموزش کارشناسان واحدهای زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر در محل مرکز آموزش برگزار شد.
  • در این سمینار به بررسی بیماری های لنگش و آسیت پرداخته شد.
  • همچنین عوامل ایجاد این بیماری ها و راه های پیشگیری از آن بیان گردید.
  • در انتهای جلسه پرسش هایی در ارتباط با راهکارهای جلوگیری از خونریزی در عضله سینه مرغ گوشتی مطرح شد و راهکارهایی جهت رفع آن ارائه گردید.