سه کلید اصلی برقراری تهویه مناسب در سالن های مرغداری

مدت زمان مطالعه : حدود 10 دقیقه

 • تهویه مناسب هوا در مرغداری های گوشتی بالاترین اهمیت را دارد. تهویه مناسب، تلفات را کم می کند، به تقویت کار دستگاه تنفسی مرغ ها، رشد کالبد، و سیستم خونرسانی کمک می نماید، خوردن خوراک را افزایش می دهد، یکدست بودن گله را بهبود می بخشد و پیشرفت سیستم تنظیم دمای بدن را راه می اندازد.
 • فراموش نکنیم که تهویه هوای سالنهای مرغداری چیزی نیست که تنها در تابستانها به آن بپردازیم.

در این مقاله به فهرستی از نشانه هایی که با آنها می توانید از خوب کار کردن دستگاه تهویه مرغداری تان اطمینان یابید، اشاره شده است.

کیفیت هوا

با حس بویایی، با نگاه و با دیگر حس های خود، کیفیت هوای سالن را برآورد کنید:

 • بوی هوا: آیا هوای سالن بوی ترشی، یا بوی آمونیاک می دهد؟ اگر بوی آمونیاک را که از بستر برمی خیزد می شنوید، بدانید که جوجه ها در برابر بوی آمونیاک قوی تری قرار دارند زیرا به منبع بو نزدیکتر هستند و بو به طور مستقیم به آنان می رسد. حتی اگر شما بوی آمونیاک را نمی شنوید باز هم دلیل این نمی شود که سیستم تهویه شما به خوبی کار می کند.

شما باید مطمئن شوید که آزمایش های دیگری، برای سنجش سطح آمونیاک سالنهای مرغداری شما انجام می شود.

 • با نگاه: آیا هوای سالن به دید شما صاف و روشن می آید یا مه آلود و یا غبارآلود؟ اگر مه آلود یا غبارآلود است، بدانید که سیستم تهویه شما کارش را خوب انجام نمی دهد.
 • با احساس تراکم و رطوبت: آیا هوای سالن برای شما سنگین یا مرطوب است؟ اگر چنین حسی دارید رطوبت نسبی هوا زیادی بالا است.
 • رفتار جوجه ها – مرغ ها: نگاه کردن به اینکه جوجه ها و مرغ ها چه رفتاری دارند یک راه بسیار خوب برای این است که بدانید آیا آسوده هستند یا نه.

دنبال نشانه های زیر بگردید:

 • نفس نفس زدن
 • کاهش خوراک
 • گردهم آمدن در کنار دیوارها
 • سر و صدای بسیار

image

سطح رطوبت هوا

 • مرغ ها رطوبت بالایی از خود به بیرون می رانند، بنابراین باید مواظب باشیم که سطح رطوبت در سالنها بسیار بالا نرود.
 • روی هم رفته شما می خواهیدکه سطح رطوبت نسبی از 65 درصد بیشتر نباشد. اگر سطح رطوبت نسبی از 65 درصد بالاتر قرار بگیرد باید کار سیستم تهویه را افزایش دهید تا از سطح رطوبت سالن کاسته شود.
 • اگر سطح رطوبت هوای سالن بسیار بالا باشد روی آسایش مرغ ها و رشد آنها اثر منفی می گذارد، زیرا از توانایی آنها برای بیرون راندن رطوبت از بدن از راه تنفس کاسته می شود و دچار مشکل می شوند.

نشانه های دیگری که می توانید از روی آنها به وضع رطوبت هوای سالن پی ببرید:

خیس بودن دیوارهای سالن در اثر تراکم رطوبت.

 • بستر خیس و به هم چسبیده در کنار خط آبرسانی و خوراک دهی ها. خیس بودن بستر سبب زخم کف پا و گرفتاری های تنفسی می شود که پیامد افزایش جمعیت باکتری ها در هوای سالن است.

سطح گاز کربنیک

 • افزون بر کنترل کیفیت هوا و سطح رطوبت آن، رسیدگی به وضع گاز کربنیک هوای سالن نیز اهمیت بالایی دارد. هوای سالن پس از ریختن بستر تازه، یا اصلاح آن، شاید به نظر سالم برسد، اما در حقیقت به خوبی تهویه نشده باشد. بالا بودن سطح گاز کربنیک را می توان از رفتار مرغ ها که در زیر گفته می شود شناسایی کرد:
 • از فعالیت مرغ کاسته می شود.
 • گردهم آمدن مرغ ها به همان گونه که در هوای سرد به هم می چسبند (توجه کنید که این رفتار همیشه به سبب سرد بودن هوای سالن نیست، بلکه با بالا بودن سطح گاز کربنیک در هوای سالن نیز، مرغ ها این رفتار را از خودشان نشان می دهند).
 • از خوردن خوراک و آشامیدن آب کاسته می شود.
 • در روزهای 7 و 14 وزن کمتری خواهند داشت.
 • پیامد ناکافی بودن تهویه، سبب بالا رفتن گاز کربنیک هوای سالن، کاهش وزن گیری، افزایش موارد نارسایی بطن قلب، و پایین بودن سطح اکسیژن هوای سالن می شود. به طور کلی، حداکثر سطح گاز کربنیک باید 3000 پی پی ام باشد. اگر پی ببرید که سیستم تهویه سالنهای مرغداری شما به خوبی کار نمی کند و مانع رسیدن مرغ ها به رشد ژنتیکی شان است، کارهای زیر را انجام دهید

image

مواظب ثبات فشار هوا باشید

 • هر چه سالن مرغ ها پهن تر باشد، باید ثبات فشار هوا بالاتر باشد زیرا در سالن پهن تر، هوا می باید تا فاصله بیشتری حرکت کند. باید مطمئن شوید که همه ترک ها و سوراخ های دیوار و سقف سالن به خوبی تعمیر و بسته شوند تا از نشت هوا به بیرون جلوگیری شود. ضعف کنترل هوا یا اتلاف آن، سبب بالا رفتن رطوبت، خیس شدن بستر و احساس سرما در جوجه ها می شود.
 • کنترل کردن هوای وارده به سالن بسیار اهمیت دارد و ثبات فشار هوای داخل سالن روی آن تأثیر می گذارد. هوایی که وارد سالن می شود باید در طول سقف سالن جریان یابد و با هوای گرمی که در بالاترین سطح سالن قرار گرفته است آمیخته شود. با این کار، هوایی که تازه وارد سالن می شود با هوای گرم بالای سالن در هم می شود و گرمای آن را دریافت می کند و آنگاه به کف سالن می رسد.
 • از باز شدن به اندازه دریچه های خروجی هوا اطمینان یابید.
 • دریچه های خروجی هوا اگر چرخش پنکه ها 300 ثانیه باشد، روزی 288 با باز می شوند. باز شدن دریچه ها باید همواره تنظیم شود.
 • اطمینان یابید که در هر چرخش پنکه، دریچه هایی که روی دیوارها نصب شده اند 5/2 تا 8/3 سانتی متر، و دریچه هایی که روی سقف نصب شده اند، حداقل 5/2 سانتی متر باز شوند.

نتیجه گیری

 • ضعف تهویه مناسب، می تواند اثر منفی بسیار آسیب رسانی روی توانایی گله برای رسیدن به اوج ژنتیکی مرغ ها بزند. حتی اندکی تغییر در دمای هوای سالن، یا جریان هوا می تواند روی عملکرد گله اثرگذار باشد.
 • اینها، حتی روی بستر، تأثیر عمده می گذارند و تأثیرات آنها در دور بعدی جوجه ریزی نیز پایدر خواهد ماند.
 • بنابراین مهم است که همواره مواظب هر نشانه ای از ضعف تهویه سالن ها باشید و بی درنگ آن را اصلاح کنید.

منبع: نیکوتک