سیستم آبرسانی مرغداری را چگونه پاکیزه کنیم؟

مدت زمان مطالعه : حدود 7 دقیقه

درون لوله‌های آبرسانی، به مرور، بایوفیلم تشکیل می‌شود، و زدودن مرتب آن برای جلوگیری از کاهش جریان آب در لوله‌ها، و برای جلوگیری از آلودگی آب آشامیدنی مرغ‌ها، ضرورت دارد.

پروتکل پاکیزه کردن سیستم آبرسانی مرغداری

پیش از رسیدن جوجه به مرغداری، مهم است که کار زدودن بایوفیلم لوله‌های آبرسانی را انجام بدهیم و نمونه آب را به آزمایشگاه بفرستیم و نیز ضدعفونی کردن ماهانه لوله‌های آبرسانی در طول زندگی گله، و نیز فلاش کردن هفتگی لوله‌ها، کارهای درستی برای حفظ کیفیت خوب آب آشامیدنی به‌شمار می‌روند.
ضدعفونی کردن روزانه آب آشامیدنی نیز به بهبود کیفیت آب آشامیدنی کمک می‌کند.

وسایل و لوازم لازم

1- ماده ضدعفونی‌کننده تأیید شده
2- وسایل ویژه‌ای که برای پاکیزه کردن و ضدعفونی کردن لازم‌اند (لباس محافظتی)
3- کمپرسور هوا و لوله‌های مورد نیاز
4- بطری‌های نمونه‌گیری آب و اسفنج‌های نمونه‌گیری

شیوه عملی

گام نخست: آب موجود در لوله‌های آبرسانی، و در تانک (مخزن آب سالن) را خالی کنید.

گام دوم: سیستم آبرسانی را با فشار آب پاکیزه، و یا با فشار هوای فشرده (کمپرس شده) فلاش کنید.

هنگام پاکیزه کردن لوله‌های آبرسانی با هوای فشرده، مطمئن شوید که انتهای خط آبخوری‌ها باز باشد تا هوای فشرده بتواند آب باقی‌مانده در لوله‌ها را به آسانی بیرون بریزد.

فشار هوا می‌باید با دقت تنظیم شود تا فشار بیش از اندازه، به خط آبرسانی به آبخوری‌ها آسیب نبینند.

گام سوم: دیواره و کف مخزن آب سالن را بسابید تا رسوبات آب و بایوفیلم‌ها زدوده شوند و آنها را از مخزن به بیرون برانید.

گام چهارم: مخزن آب را با آب تازه پر کنید و یک ماده

ضدعفونی‌کننده تأیید شده به آن بیافزایید. ماده ضدعفونی‌کننده‌ای که بکار می‌برید می‌باید دارای تأییدیه مصرف در سیستم آب آشامیدنی باشد، و غلظت آن برای اینکه بتواند بایوفیلم ها را بزداید به اندازه کافی باشد (بنابر دستور مصرف تولیدکننده).

گام پنجم: مایع ضدعفونی‌کننده را در سیستم آبرسانی سالن روانه کنید. هنگام انجام اینکار مطمئن شوید که هوا، درون لوله‌ها گیر نکرده باشد.

گام ششم: پس از تخلیه ماده ضدعفونی‌کننده مخزن و لوله‌ها، مخزن آب سالن را تا سطح معمولی آن با ماده ضدعفونی‌کننده تأیید شده و با دوز مناسب، پر کنید و در مخزن آب را بگذارید و 24 تا 20 ساعت اجازه دهید ماده ضدعفونی‌کننده در همانجا بماند.

گاه هفتم: ماده ضدعفونی‌کننده مخزن آب، و لوله‌های آبرسانی را تخلیه کنید، و سیستم آبرسانی را با آب تازه بشویید.

گام هشتم: پیش از رسیدن مرغ‌ها، تانک ذخیره آب را با آب تازه پر کنید.

گام نهم: اگر زدودن بایوفیلم‌های درون لوله‌های آبرسانی امکان نداشته باشد، می‌توانید با استفاده از ماده proxision، آنها را بزدایید.

گام دهم: تفسیر نتایج:

• نخستین ابزار برای پی بردن به اثرگذاری و کارآیی کار شستشو و ضدعفونی‌کننده که انجام گرفته است بازبینی بخش‌های بیرونی سیستم آبرسانی است.

• بررسی مرتب سطح کیفی آب نوشیدنی مرغ‌ها، هم در منبع (چاه) و هم در مخازن نگهداری آب، برای زیرنظر داشتن بار باکتریایی و تراکم مواد معدنی آب، کاری ضروری است.

• آزمایش بار باکتریایی زنده آب، یک کار مناسب برای اطمینان از کیفیت آب است. جدول زیر نشان‌دهنده استاندارد قابل‌قبول بار باکتریایی آب آشامیدنی گله است.

پس از انجام این کارها، خط لوله آبرسانی سالن را با آب پاکیزه، به خوبی و با دقت فلاش کنید.

image

اگر نتیجه آزمایش بار باکتریایی زنده آب منبع اصلی آب (چاه) با جدول بالا هماهنگ باشد نیازی به انجام کار خاصی نیست.
اگر آنالیز آب شمار بار باکتریایی زنده را بالاتر از سطح پذیرفتنی، نشان دهد می‌باید سیستم آبرسانی را تا رسیدن بار باکتریایی به سطح پذیرفتنی مرتباً پاکیزه و ضدعفونی کنید.
برای ضدعفونی کردن آب آشامیدنی مرغ‌ها، می‌توانید به ضدعفونی‌کننده «اگری سپت» ساخت ایرلند، اعتماد کنید.

منبع:    نیکوتک