image

همایش ارتقاء زیستی شرکت خسرو مدیسا طب

آذر ماه 98

  • مدیران و کارشناسان شرکت پیگیر در همایش ارتقاء زیستی شرکت خسرو مدیسا طب KMT شرکت کردند .
  • در این همایش پیرامون راه های مقابله با ویروس ها ، میکروب ها و بیماری های مختلفی که از طریق آب و هوا منتقل می شوند صحبت شد.
  • هم چنین از دستاوردهای تکنولوژی این شرکت در همین زمینه اطلاعاتی به مدعوین داده شد که به افزایش ایمنی زیستی کمک می کند.
  • در این راستا شرکت های مختلف تجربه استفاده خود از این تکنولوژی را در شرکت های خود بیان کردند .
  • در ادامه مهندس نوروزی از مدیران ارشد شرکت پیگیر نیز درباره تجربه استفاده از رهیافت KMT که همان دستگاه تولید آنولیت می باشد در واحد جوجه کشی و کشتارگاه شرکت پیگیر مطالبی را برای حاضرین بیان کردند .