پن بندی در زمان پرورش اولیه جوجه های مرغ مادر

مترجم : مهندس آرش شریف پور

مدت زمان مطالعه : 10 دقیقه 

 • مدیریت پرورش در هفته های آغازین رشد جوجه ها از اهمیت بالایی برخودار است. از موثر ترین راه ها برای افزایش راندمان پرورش و سلامت گله استفاده از روش پرورش حلقه ای یا پن بندی در سر تا سر محیط سالن میباشد.
 • در این روش از حصار های دایره ای شکل جدا از هم برای کنترل حرکت جوجه ها، دما و رطوبت استفاده میشود. این گارد ها تمایل دان و آب خوردن جوجه هارا به حداکثر میرساند. وجود منابع گرمایی نقطه ای ومتمرکز هم کمک میکند هر جوجه ای دمای مناسب خود را انتخاب کند.
 • از دیگر مزایای پرورش حلقه ای میتوان به نگهداری از جوجه ها با سنین متفاوت بصورت جداگانه در یک سالن اشاره کرد.

image

روش اجرای پن بندی:

 • در ابتدا میبایست یک بسترخشک، تمیز و ضد عفونی شده آماده شود. این بستر به صورت یکسان به ضخامت 2 الی 5 سانتی متر در کف سالن آماده میگردد.
  برای اجرای پن بندی نیاز به آماده سازی شرایط زیر میباشد:
  1- حفاظ های مناسب برای ایجاد دوایرمورد نظراز جنس چوب ، پلاستیک و غیره به ارتفاع حدود 50 سانتی متر
  2- منبع گرمایی مناسب که در مرکز هر دایره (حلقه) قرار میگیرد
  3- سینی های مخصوص دان خوری
  4- آب خوری های کوچک
  5- آب خوری های زنگوله ای
  6- دما سنج ، رطوبت سنج و نور سنج برای ثبت پارامتر های محیطی

image

اجرای گام به گام:
1- برای شروع نیاز است که ابعاد حلقه ها محاسبه گردد . برای این کار حدود 40 جوجه در هر متر مربع در نظر گرفته میشود. عامل دیگر در محاسبه ی ابعاد پن ها در پرورش اولیه به گرمای حاصل از منبع حرارتی بر میگردد که قدرت و مکان نصب آن ها میبایست مطابق با دستورالعمل کارخانه ی سازنده انجام شود.
2- سینی های دان خوری و آب خوری روی سطح زمین قرار میگیرند. حفاظ ها و گارد ها به صورت دایره ای یا بیضوی مهار میشوند.
3- چراغ های بالای پن ها روشن میشود. نور دهی مناسب حدود 80 الی 100 لوکس میباشد.
4- منبع حرارتی در مرکز هر حلقه قرار میگیرد.
5- تجهیزات هر حلقه اعم از بستر مناسب ، 8 عدد آبخوری زنگوله ای و ۱۲ عدد آبخوری کوچک برای هر ۱۰۰۰ جوجه و یک سینی دان خوری برای هر ۸۰ جوجه اجرا میشود.
6- دما سنج و رطوبت سنج در لبه ی هر حلقه و در ارتفاع هم سطح جوجه ها نصب می گردد.
7- با توجه به فصل واختلاف دمای بیرون و داخل سالن، حدودا ۴۸ الی ۷۲ ساعت قبل از ورود جوجه ها منبع حرارتی روشن میگردد تا دمای محیط به ۲۱ درجه سلسیوس برسد .
8- ۲۴ ساعت قبل از ورود جوجه ها، دما افزایش می یابد تا جایی که دمای هوا به ۳۰ درجه ، دمای بستر ۲۸ الی ۳۰ درجه سلسیوس و رطوبت به حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد برسد.
لازم به ذکر است که این اندازه گیری ها باید در فاصله ی دو متری از لبه ی حلقه ها صورت گیرد.
9- دو ساعت قبل از ورود جوجه ها، دان با کیفیت در کف بستر و روی سینی های دان خوری قرار داده میشود تا جایی که حداقل ۹۰ درصد ازسطح بستراز دان پوشیده شود.
۱۰- قبل از رسیدن جوجه ها سیستم آب خوری روشن میشود و حتما نسبت به صحت عمل کرد آن اطمینان حاصل شود.
11- جوجه ها پس از ورود به سالن باید به آرامی در تمامی سطح حلقه ها پخش شوند .

تفسیر نتایج پایش و کنترل :

 • پس از ورود جوجه ها دما ،رطوبت و نور محیط (شدت – یکنواختی ) و وضعیت تهویه کنترل و پایش میشود.
 • اگر جوجه ها به صورت یکنواخت در محیط حصار ها پخش هستند و دان و آب به اندازه ی کافی خورده میشود و صدای جوجه ها نیز متعارف است، این نشان دهنده ی مناسب بودن وضعیت پن بندی است.

image

 • اگر جوجه ها به یکدیگر نزدیک شده اند و بیشتر به سمت منبع حرارتی متمایل هستند ،این نشان دهنده ی سرمای محیط است که نیاز است دما و رطوبت اصلاح شود.

image

 • اگر جوجه ها ساکت و آرام هستند و به سمت محیط خارجی حلقه ها جمع شده اند ،محیط بیش از حد گرم است و دما و رطوبت باید اصلاح شود.

image

نکات مهم:

موارد زیر باید بصورت دقیق و منظم اندازه گیری و کنترل شوند:

 • مصرف میزان دان و آب
 • دمای تهویه که عدد مناسب ۳۹.۴ الی ۴۰.۵ درجه ی سلسیوس میباشد
 • میزان تلفات
 • وزن در هفت روزگی
 • رعایت نوبت های دان دهی طی ۳ روز اول به میزان ۵ الی ۶ نوبت در هر روز و هر دفعه به مقدار کم

منبع : مجله شرکت ROSS