کارگاه آموزشی نیوکاسل

image

بهمن ماه 98

  • کارگاه آموزشی نیوکاسل  با تدریس آقای دکتر سیدعلی پوربخش در محل دانشگاه علمی کاربردی شرکت پیگیر برگزار شد.
  • در این کارگاه انتقال بیماری نیوکاسل، انواع واکسن ها، شدت ویروس و تاثیر آن در انتقال، واکسن های نوترکیب و ایجاد ایمنی در طیور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.