image

برگزاری کارگاه آموزش عملی بررسی عملیات جوجه کشی به منظور افزایش کمی و کیفی جوجه در مرغ مادر گوشتی

آذر ماه 98

  • کارگاه آموزش عملی بررسی عملیات جوجه کشی به منظور افزایش کمی و کیفی جوجه درمرغ مادرگوشتی با تدریس آقای دکتر سروش خادمیان جهت آموزش کارشناسان واحدهای شرکت پیگیر و با حضور مدعوینی از فعالان عرصه طیور استان گلستان در محل مرکز آموزش شرکت پیگیر برگزار شد.
  • در این کارگاه در مورد مراحل شکل گیری جنین در انکوباتور به تفصیل بحث شد.
  • روش ها و فرم های ارزیابی تفکیک تخم مرغ های هچ نشده ارائه گردید و راهکارهای مدیریتی برای افزایش باروری تخم مرغ ها در مزارع پرورش مرغ مادر بیان شد.
  • در پایان به طور عملی تخم مرغ های هچ نشده از ناحیه کیسه هوایی شکافته شد و علت هچ نشدن مورد ارزیابی قرار گرفت