image
image

کاشت گندم در مزارع واحد آق قبر

آذر ماه 1402

  • با توجه به‌ فرارسیدن زمان کشت پاییزه گندم و جو در منطقه، واحد کشاورزی زنجیره جهت تأمین بخشی از مواد اولیه کارخانه‌های خوراک، کاشت در مزارع واحد آق قبر را آغاز نموده است.