image
image
image
image
image
image

گزارش تصویری از روند پی‌ریزی، مونتاژ و اتمام ساخت سیلوهای مواد اولیه در کارخانه دان آق‌قلا

دی ماه 1401