گزارش تصویری از مراحل اجرای دیوار سبز هوشمند در فرودگاه بین‌المللی گرگان با پیشنهاد و تأمین مالی شرکت پیگیر

image
image
image
image

  • گزارش تصویری از مراحل اجرای دیوار سبز هوشمند در فرودگاه بین‌المللی شهدای گرگان
  • پیشنهاد و تأمین مالی توسط شرکت پیگیر
  • این دیوار سالیانه به میزان ۴۶kg دی‌اکسید کربن مصرف و ۳۳/۸kg اکسیژن تولید می‌نماید.