image
image
image
image
image

گزارش تصویری از گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر به همراه تجلیل و قدردانی از زحمات همکاران عزیزمان در واحدهای مختلف

اردیبهشت ماه 1402