10 فایده ی مصرف گوشت مرغ برای سلامتی

مدت زمان مطالعه : حدود 5 دقیقه

ترجمه: فاطمه بائی و افشین میرزایی از همکاران شرکت پیگیر

سرشار از سلنیوم
ســلنیوم ماده ای معدنی اســت که عملکرد متابولیســم بدن بــه وجود آن بســتگی دارد. به عبارت دیگر عملکرد سیستم ایمنی بدن، متابولیسم، هورمونها و تیروئید به آن وابســته است که به مقدار زیاد در گوشت مرغ موجود است.

تقویت کنندهی سوخت و ساز بدن
ویتامیــن B6 یا ب- کمپلکس باعــث افزایش آنزیم ها و واکنش ســاخت ســلولی میشود. ( فرایندی که به متیلیشن معروف است.) بدین معنا که مصرف مرغ سبب میشــود رگهای خونی سالم باشند، میزان انرژی در بدن افزایش یابد، و این سوخت و ساز سبب افزایش چربیسوزی در بدن شود. بنابراین شما دارای وزنی ایده آل و بدنی فعال خواهید بود.

سرشار از نیاسین
گوشــت مرغ همچنین سرشار از نیاسین اســت که نوع خاصی از ویتامین B اســت که به مقابلــه با ســرطان و یا ســایر آســیبهای ژنتیکی DNA میپردازد.

افزایش سلامت چشم
گوشــت مرغ منبع غنی از رتینول، کاروتن آلفا و بتا و لیســوفن اســت که تمامی آنها از مشــتقات ویتامین A هســتند و برای حفظ ســلامت چشم نقشی حیاتی دارند.

عاملی حیاتی در رشد و سلامت بافت ها
اکثر ما دارای آفت و امراضی از جمله : ترک لب، شــکاف دهان، جراحت زبان و یا خشکی پوست در زمستان هستیم. افزایش مصرف ریبوفاوین یا ویتامین B2، که به مقدار زیاد در جگر مرغ یافت میشــود، به شدت به کاهش مشکات پوستی و ترمیم خشکی پوست کمک میکند.

image

ضد افسردگی
گوشــت انواع ماکیــان از مرغ یا بوقلمون دارای مقادیــر زیادی از یک نوع اسید آمینه بلورین و خوشــبو به نام تریپتوفان است که با وجود آن حتی پس از مصرف یک کاســه ی بزرگ از ســوپ مرغ احساس سبکی و راحتی به شما دست میدهد. در حقیقت اگر شما احساس افسردگی و پریشانی میکنید ، مصرف گوشت ماکیان سبب افزایش میزان سروتونین در مغز و افزایش حوصله ی شــما میشــود و با از بین بردن استرس باعث میشود خوابی آرام داشته باشید.

عامل حفظ استخوان
اگر وارد میانســالی شده اید و همواره نگران پوکی استخوان و ورم مفاصل هســتید، مصرف گوشــت مرغ که مملو از پروتئین اســت میتواند کمک بزرگی برای حفاظت ازاستخوان باشد.

ماکیان و حفظ سلامت قلب
هوموسیستین اســید آمینهای اســت که افزایش آن در بدن سبب ایجاد بیماریهای قلبی عروقی میگردد. خوشــبختانه مصرف سینه ی مرغ در سوپ مرغ، خوراک مرغ، جوجه فلفلی، سالاد مرغ و… انواع غذاهای حاوی مرغ بسیار برای سلامتی مفیدند، البته به شرط آنکه شما مرغ نباشید. گذشته از شوخی، مزایای استفاده از مرغ بسیار است. سینه مرغ، حاوی چربی بسیار اندک و کالری و پروتئین بسیار است که مناسب برای حفظ تناسب اندام و تثبیت وزن است. علاوه بر آن منبع غنی از ویتامین ها و موادمغذی اساسی است.ضمنا با توجه به روشهای متعدد طبخ این منبع غنی پروتئین، خانواده شما از داشتن غذاهای متنوع در منوی غذایی بهره مند خواهند بود. در زیر10 مورد از بهترین دلایل استفاده از گوشت مرغ برای سلامتی مصرف کمنده ذکر شده است

میزان پروتئین بالا
اگــر به دنبــال منبع غنی از پروتئین با چربی اندک هســتید گوشــت مرغ بهترین گزینه برای شماست. پروتئین مرغ باعث توسعه ورشدماهیچه ها میشــود و نیز در حفظ وزن و اندام ایده آل مناسب است و فرایند کاهش وزن را تسریع میبخشد.

میزان بالای فسفر
گوشــت مرغ همچنین منبع غنی از فسفر اســت. فسفر جزو مواد معدنی و حیاتی است که سبب حفظ سلامت دندان، استخوان، کلیه، کبد و بهبود عملکرد سیستم اعصاب است.